Správa o činnosti klubu za rok 2014

20.05.2015 11:48

 

Správa o činnosti Klubu slovenských turistov Tisovec za rok 2014

 

Klub slovenských turistov Tisovec začal svoju činnosť v roku 2014 narušením pokojného, zdanlivo jednotvárneho a jednoduchého  života  Tŕstia a turistických chodníkov v zimnej februárovej prírode  15. februára 2014, zrealizovaním 40. Ročníka  Zimného výstupu na Trstie. Zásluhou  turistov, milovníkov prírody i ľudí, ktorí zatúžili po pohybe na čerstvom vzduchu a ktorí chceli urobiť niečo dobré pre svoje zdravie. Zimný výstup na Trstie prilákal turistov nielen z domácich turistických klubov, ale aj z Popradu, Revúcej, Levíc, Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty a Hnúšte. Krásne slnečné počasie s výbornou viditeľnosťou a malým množstvom snehu vylákalo na pešiu túru až 150 účastníkov výstupu. Pre priaznivcov Zimného výstupu bola pripravená výborná kapustnica, horúci čaj, ktorého sa pripravilo rekordných 210 litrov, chutné domáce postruhníky a slané pečivo a nechýbala ani malá pozornosť na pamiatku.

Krátky pobyt na chate spríjemnila aj výstava fotografií Milana Slabeja, ktorej 15. ročník si so záujmom a nadšením prezreli všetci prítomní , ktorí obdivovali nekonečné krásy prírody nielen v zime, ale i na jar či jeseň.

 

            Druhou akciou, ktorú ponúka Klub slovenských turistov Tisovec je „Veľkonočný výstup na Hradovú“, ktorú klub organizuje už roky a uskutočňuje sa vždy vo veľkonočnú nedeľu. V roku 2014 sa však  na Hradovú neodniesla nová zástava Slovenskej republiky, pretože v roku 2013 sa použila nová veľkosť a nová inovácia, a zástava vydržala najdlhšie v histórii. Akcie sa zúčastnili členovia klubu, ale i ostatní milovníci prírody a turistiky.

 

            Každoročne počas prvých teplých dní členovia klubu a dobrovoľníci, ktorí sú ochotní pomôcť zorganizujú brigádu, ktorej cieľom je vyčistenie chodníkov po zime v okolí chaty, pokosenie lúky pod chatou a okolia chaty. Takéto akcie ohľadne kosenia lúky a čistenia boli tri, vzhľadom na rýchlo rastúcu trávu okolo chaty a zabezpečenie bezpečného prechodu turistickým chodníkom.

V roku 2014 boli vynaložené nemalé finančné prostriedky na prerezanie príjazdovej cesty na Trstie, ktorá bola po kalamite úplne neprejazdná. Sprístupnenie príjazdovej cesty na Trstie bolo prioritou z dôvodu plánovanej rekonštrukcie kuchyne a izby. Po tejto kalamite bolo nutné prerezávať aj turistické chodníky.

Po čiastočnej rekonštrukcii v roku 2013, kedy sa nám podarilo dať do poriadku spoločenskú miestnosť ,  sme v roku 2014 realizovali rekonštrukciu kuchyne a malej izby. Rekonštrukcia spočívala v nanesení stierky na steny, položení dlažby do kuchyne a malej izby, vo výmene a čiastočnej úprave krbových kachlí, výmene kuchynskej linky, zabezpečení plynového sporáka, rekonštrukcii sporáku na drevo v kuchyni, maľovaní  a taktiež založení garníž.  Kuchynskú linku pre Klub slovenských turistov darovala rodina Brndiarová a  plynový sporák rodina Abrahámová.

Vešiaková stena pri vchode

Kuchynská linka spolu s plynovým sporákom, ktoré boli darované

 

Spoločenská miestnosť s krbom

Malá izba s krbovými kachľami

 

Tento rok bol pre Klub slovenských turistov Tŕstie prelomový pretože do svojho kalendára pridal niekoľko akcií, ktorých zorganizovanie bolo prioritou klubu. Medzi spomínané akcie patrí prvomájová turistika, letná turistika s nádychom histórie, pochod SNP, novembrová turistika za krásami Trstia.

Členovia Klubu slovenských turistov sa v roku 2014 pomáhali pri realizácii dňa detí a olympiády pre deti Základnej školy.

 Už tradičnou akciou klubu v mesiaci september bol  spomienkový výstup Václava Vraného na Tŕstie. Zorganizovala sa akcia, ktorá sa uskutočnila v spolupráci so Základnou školou Dr. Vl. Clementisa Tisovec a akcie sa zúčastnili žiaci tejto školy. Program pre deti bol zabezpečený športovými akciami, vedomostnými hrami.

V roku 2014 Klub slovenských turistov  Tisovec pred uskutočnením akcie „Spomienkový výstup Václava Vraného na Tŕstie“ kompletne vyčistil turistický chodník po žltej značke cez Čiernu horu.

Tento rok sa podarilo Klubu slovenských turistov kompletne zrekonštruovať podvalové lavičky od pomníka Václava Vraného smerom na Tisovec.

        

            Rok 2014 hodnotíme ako rok, počas ktorého sa nám podarilo splniť si všetky stanovené ciele a plány. Naša činnosť klubu bola naplno využitá a nápomocná.

V roku 2015 plánujeme tradičné akcie ako je : Zimný  výstup na Trstie, Veľkonočný výstup na Hradovú, Prvomájová turistika, Letná turistika s nádychom histórie, Pochod SNP , Spomienkový jesenný výstup Vraného, Novembrová turistika za krásami Trstia.

Našim cieľom v roku 2015 naďalej ostáva zatraktívnenie  chaty na Trstí, zlepšenie podmienok na turistickej útulni pre členov miestnych klubov, využitie útulne pre potreby klubu a organizovanie akcií, využitie útulne na prezentáciu klubu a Mesta Tisovec, spoznanie okolia Tisovca a krás domova pre všetky vekové skupiny , rozvoj pešej turistiky v okolí Tisovca , zabezpečovanie ochrany prírody Tisovca a udržanie čistoty v prírode, spolupráca so Základnou školou v Tisovci a pokračovanie v tradičnom jesennom výstupe.

Súčasne chceme dokončiť rekonštrukciu chaty a to :

Výstavba drevárnez dôvodu zlého stavu drevárne (dôsledok kalamity) je nutná výstavba novej, ktorá realizácia sa čiastočne začala už v roku 2014

Rekonštrukcia a oprava podkrovia útulneje potrebný nový náter stropu a stien v podkroví

Rekonštrukcia a oprava vonkajšieho schodiskaje potrebné vymeniť staré drevo za nové, aby bola zabezpečená stabilita schodiska a drevenej konštrukcie